I found FSC Pocket Loox C550 device at home. Windows Mobile isn’t much useful for my usecase. I tried generalize this article, to inspire people who willing try something new 🙂 Status: old 2.6.27 patches Project: get Linux 3.x running and merged into mainline! Difficulty: Easy-Medium for system administrator with basic kernel and C knowledge […]

Read More →

As you may know, iXit overlay for Gentoo offers MultiPath TCP support for well tested Gentoo kernel 3.11.10 with MPTCP patchset from stable branch 0.88. Since today, you may find new mptcp-sources, based on 3.12.2 kernel with MPTCP patchset from trunk branch. It’s lightly tested. No regression found for our systems. Enjoy tuned 3.12 kernel, […]

Read More →

Jistě to znáte – sledujete spojení a potřebujete vědět kolik dat teče ven a kolik dovnitř. Iftop je skvělý pomocník, ale zpřehlednění v podobě nerušivých barev by se hodilo. Přesně to napadlo Srixe a vytvořil fork na githubu, obsahující podporu barev. Na jeho základě jsem vytvořil patch a nový ebuild pro Gentoo (bude Vám automaticky nabídnut po […]

Read More →